sanna
  1. intyga att något är sant [SYN. besanna] verb
  2. svära på att något är sant verb
  3. bevis på att något är sant verb
  4. officiellt bekräfta något genom nya besked verb
  5. en finsk äppelsort som är ljus och medelstor subst.
  6. ett kvinnonamn som är en kortform till Susanna subst.
  7. framställning som återger verkligheten (pos./best. form eller pl. till sann) adj.
Tillbaka till startsidan