backström
  1. elektrisk ström med onormal rörelseriktning subst.
  2. ett svenskt efternamn subst.
Tillbaka till startsidan