mastix
  1. ett flytande ljusgult harts framtaget från mastixbusken som används bland annat till framställning av lack och lim subst.
  2. kåda som hämtas från myrstackar [oegentlig användning] subst.
  3. inom botanik mastixbusken Pistacia Lentiscus subst.
  4. inom botanik veden av det i Västindien växande trädet Sideroxylon Mastichodendron subst.
  5. inom teknik byggmaterial för golvbeläggning bestående av blandning av finmalet stenmaterial och bindemedel som innehåller bitumen subst.
Tillbaka till startsidan