stråle
 1. sträng av synligt eller osynligt ljus för ögat subst.
 2. smärta som upplevs breda ut sig längs linjer i kroppen subst.
 3. något som upplevs positivt, glatt eller ljust [bildlig betydelse till 1] subst.
 4. smal ström av vätska eller annat medium som kraftfullt sprutar ut subst.
 5. lång­smal, ut­stickande del av före­mål (oftast i sms) efterled
 6. inom hippologi trekantig upphöjning som syns på undersidan av hästens hovar (se stråle 5) subst.
 7. inom matematik del av en rät linje som är begränsad av endast en ändpunkt [SYN. halvstråle] subst.
 8. urin (se stråle 4) subst.
 9. i uttrycket slå en stråle: kissa verb
 10. sperma (se stråle 4) subst.
 11. orgasm (särskilt i sma eldstråle) subst.
Tillbaka till startsidan