spolhylsa
  1. rörformig stomme för spole avsedd att placeras i en skyttel (se spole 2) [SYN. spolrör] subst.
  2. spolkapsel (se spole 2) subst.
  3. inom elteknik en hylsa som innesluter en spole (se spole 1)(föga brukligt) subst.
Tillbaka till startsidan