idiomatisk
  1. språk som kan jäm­ställas med en in­födds språk­bruk adj.
  2. som utgör ett ogenomskinligt fast uttryck i ett språk (se idiom 2) adj.
Tillbaka till startsidan