edsvuren
  1. som bekräftats med ed adj.
  2. person som avlagt ed (se edsvuren 1) adj.
  3. som av­lagt hög­tidlig försäkran om trohet (se edsvuren 2) adj.
Tillbaka till startsidan