järnvind
  1. vinda av järn som används för att hissa, fläta eller öppna något med subst.
  2. inom teknik borrskaft bestående av en C-formig bygel [SYN. borrsväng] subst.
Tillbaka till startsidan