hen
  1. generisk benämning på en person som ersättare för pronomen han och hon pron.
  2. anonymiserande benämning på person som inte vill eller kan kategorisera sig som vare sig man eller kvinna pron.
  3. brynsten subst.
  4. brynsticka subst.
Tillbaka till startsidan