rödsjuka
  1. svinsjukdom orsakad av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae som kännetecknas av röda upphöjda utslag på huden subst.
  2. akut tarminflammation [SYN. dysenteri] subst.
  3. sjukdom hos ål i saltvatten, förorsakad av bakterien Vibrio anguillarum Bergmann som kännetecknas av röda strimmor i huden [SYN. röd böldsjuka] subst.
Tillbaka till startsidan