x
  1. den tjugofjärde bokstaven i det svenska alfabetet subst.
  2. (versalt x) siffran tio i det romerska siffersystemet räkn.
  3. i sammansättningar om sådan form (ex: x-kromosom, x-formad) subst.
  4. inom matematik en allmän vedertagen beteckning för obekant faktor subst.
  5. inom matematik en allmän vedertagen beteckning för multiplikationstecknet subst.
  6. tecken för dimensionsangivelser (ex: en rektangel med måtten 23 x 70 centimeter)
  7. internationell beteckning för engelskt fullblod som sätts efter hästens namn
Tillbaka till startsidan