black
  1. inom hippologi en hästfärg med blekare täckhår än tamfärg som beror på avsaknad av pigment på täckhårens insida (ex: brunblack, musblack, rödblack) subst.
  2. forboja i form av en kloss i trä eller järn försedd med en urholkning subst.
  3. inom teknik ett smörjmedel som används för att bestryka gjutformar subst.
  4. inom teknik en bygelformad järnlänk där järnkedjor kan fästas med en sprint subst.
  5. inom gruvdrift en bälganordning som drivs med svängel subst.
  6. urblekt och ljus färg [ANT. bjärt] adj.
  7. intetsägande och trist adj.
  8. som helt saknar pengar [SYN. pank, barskrapad] subst.
  9. en falsk person adj.
Tillbaka till startsidan