g
 1. inom musik den femte femte tonen i C-durskalan subst.
 2. inom fysik beteckning för accelaration av ett objelt i fritt fall subst.
 3. beteckning för viktenheten gram subst.
 4. inom fysik beteckning för elementarpartikeln gluon subst.
 5. (versalt g) beteckning för måttenhetsprefixet giga (10 upphöjt till 9) subst.
 6. (versalt g) äldre beteckning för det binära prefixet gibi (2 upphöjt till 30) subst.
 7. (versalt g) inom fysiken ett mått på tröghetskraften som uppstår vid någon accelaration subst.
 8. (versalt g) inom termodynamik beteckning för Gibbs fria energi subst.
 9. (versalt g) inom fysiken en betckening för elementarpartikeln graviton subst.
 10. (versalt g) inom fysiken beteckning för konduktans som är ett mått på elektrisk ledningsförmåga subst.
 11. (versalt g) inom fysiken enheten Gauss för magnetsik fältstyrka som motsvarar (10 upphöjt till -4 tesla) subst.
 12. (versalt g) inom hållfasthetslärare beteckning för skruvmodul som är det linjära förhållandet mellan skruvspänning och skruvtöjning subst.
 13. (versalt g) inom biokemi symbol för kvävebasen guanin subst.
 14. (versalt g) inom biokemi symbol för aminosyran glycin subst.
 15. (versalt g) inom kemi en symbol som sätts efter ett ämnes kemiska beteckning för att markera att ämnet är i gasform subst.
 16. (versalt g) inom mobiltelefoni en beteckning som anger en generation i generation i teknologin (ex. snart kommer G5 näten att byggas ut även i landsbyggden) subst.
 17. (versalt g) betyget godkänt enligt betygsskalan från Lpo94 subst.
 18. (versalt g) beteckning för internationella grupper (ex. G7 mötet avslutades i fiasko) [från engelskans group) subst.
 19. slangord för en homosexuell person subst.
Tillbaka till startsidan