idegran
  1. ett busklikt barrträd med mjuka barr subst.
  2. trä, ved eller virke från idegran 1 subst.
Tillbaka till startsidan