järnman
  1. inom det militära en ryttare klädd i rustning av järn subst.
  2. person som företräder järnindustrin eller bedriver handel med järn subst.
  3. i vitter stil en järnhård man subst.
Tillbaka till startsidan