amanuens
  1. lägre tjänsteman i ämbetsverk subst.
  2. framstående student som anställts för att undervisa studenter i de lägre årskurserna subst.
  3. assistent vid universitetsinstitution, arkiv eller museum subst.
  4. skrivbiträde [SYN. handsekreterare] subst.
Tillbaka till startsidan