affärer
  1. pluralform för substantivet affär subst.
  2. den ekonomiska situationen för person, företag eller organisation subst.
  3. en persons eller grupps angelägenheter [SYN. ensak] subst.
Tillbaka till startsidan