bokbinderi
  1. hantverk som går ut på att sammanfoga papperark till en bok l. yrke(t) l. konst(en) att binda böcker subst.
  2. verksamhet som går ut på att inbinda böcker [se bokbinderi 1] subst.
  3. konsten eller yrket att binda böcker [se bokbinderi 1] subst.
  4. bokbindarverkstad subst.
Tillbaka till startsidan