alibi
  1. inom juridiken ett bevis för att en person har vistats på en annan plats än den där ett brott har begåtts subst.
  2. ursäkt eller förevändning till något negativt beslut eller handling [bildlig betydelse till 1] subst.
Tillbaka till startsidan