ambassad
  1. en stats diplomatiska representation hos främmande stat subst.
  2. personal och ledning som diplomatiskt representerar sitt land i främmande stat (se ambassad 1) subst.
  3. byggnad för statlig representation i ett främmande land (se ambassad 1) subst.
Tillbaka till startsidan