aktivator
  1. inom kemi ett ämne som stegrar effekten på en katalysator [SYN. förstärkare] subst.
  2. inom genetiken biokemiska ämnen som sätter igång kopieringen av generna i DNA [ANT. repressor] subst.
  3. avtagbar tandregleringsapparat som verkar tredimensionellt på båda käkarna subst.
Tillbaka till startsidan