blåfot
  1. inom zoologi samlingsnamn för rovfåglar som har blåaktiga ben [mindre brukligt] subst.
  2. inom zoologi fiskgjuse subst.
  3. inom zoologi jaktfalk (Falco gyrfalco) [SYN. islandsfalk] subst.
  4. folklig benämning på räv subst.
Tillbaka till startsidan