järntinktur
  1. grumlig vätska av järnlösning subst.
  2. inom farmakologi olika preparat av en järnförening och sprit subst.
Tillbaka till startsidan