snuff
  1. finmalet tobak som inandas genom näsan [SYN. lukttobak] subst.
  2. våldsam filmgenre där människor medvetet dödas framför kameran (ex: de flesta snuffilmer har visat sig vara oäkta) subst.
  3. liten kvantitet eller dos av narkotiskt preparat i pulverform subst.
  4. slangord för det kvinnliga könsorganet [SYN. muff] subst.
Tillbaka till startsidan