altitud
  1. inom astronomi ett mått i grader för att mäta en himlakropps höjd över horisonten subst.
  2. inom geologi ett mått i meter för att mäta en geografisk plats höjd över havsytan subst.
  3. inom flygfart ett mått i fot för att mäta ett luftfartygs höjd över havsytan subst.
Tillbaka till startsidan