ja
  1. ett uttryck som bekräftar att något är korrekt [ANT. nej] interj.
  2. ett ut­tryck för godtagande av befallning, önske­mål, erbjudande etc. interj.
  3. ett substaniviskt svar på ett godtagande (ex: han fick ja till bygglovet) interj.
  4. en försvagad inledning eller sammanfattning (ex: ja, då ska vi se hur de kommer att lösa konflikten) interj.
  5. en retorisk upptrappning eller ett stegrat tonläge i ett påstående (ex: hon kunde installera datorprogrammen, ja till och med fixa nätverken på skolans datorer) interj.
  6. en osäkerhetsmarkör i uttalanden (ex: ja...jag vet inte hur det ska gå till) interj.
  7. jakande svar (ex: vi fick ett ja till svar) subst.
  8. jag i informella texter (som till exempel på chatt och sms-meddelanden) [vardagligt] pron.
Tillbaka till startsidan