dagsled
  1. en vandring som tar en dag i anspråk att tillryggalägga [~ dagsmarsch] subst.
  2. metafor för en människas levnadstid subst.
  3. levnadsdag subst.
  4. en måttbestämning på den väglängd som mer eller mindre approximativt kan tillryggaläggas på en dag [SYN. dagsresa] subst.
Tillbaka till startsidan