dagning
  1. tid på morgonen där mörker övergår till dagsljus [SYN. gryning] subst.
  2. ljusning [bildlig betydelse till 1) subst.
  3. inträde [SYN. början] subst.
  4. medvetenhet subst.
  5. dagsljus [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan