koppa
  1. vätskefylld blåsa på huden subst.
  2. (oftast i plural) smittsam sjukdom i form av blåsliknande utslag på huden subst.
  3. smittkoppor (best. form/plural) subst.
  4. klockformigt kärl som används till koppning (se koppning 1) subst.
  5. inom metallurgi koppliknande bildningar som förekomma på ytan av tackjärn eller gjutgods [knappast brukligt] subst.
  6. inom alternativ medicin behandla någon med koppning (se koppning 1) verb
  7. medicinskt behandla genom att åstad­komma lokal, mindre blödning [SYN. åderlåta] verb
Tillbaka till startsidan