dagligen
  1. varje dag adv.
  2. jämt och ständigt [mindre brukligt] adv.
  3. alltjämt adv.
  4. enskild händelse som kan ske när som helst adv.
  5. som hänför sig till dagen [ANT. natt] (jämför daglig 5) adv.
Tillbaka till startsidan