merkur
  1. kvicksilver [ subst.
  2. ett läkemedel eller preparat som innehåller kvicksilver subst.
  3. inom allkemi ett flyktigt ämne som antogs ingå som beståndsdel i alla ämnen subst.
Tillbaka till startsidan