iaktta
  1. rikta sin uppmärksamhet på verb
  2. följa (ex. iaktta försiktighet) verb
  3. hålla löfte [föga brukligt] verb
  4. passa på verb
  5. ta vara på verb
  6. förvara verb
  7. inom juridik vaka över någons rätt eller intressen verb
  8. vara mån om sin värdighet verb
  9. fullgöra sin tjänst eller sysselsättning verb
  10. verkställa en handling eller åtgärd verb
Tillbaka till startsidan