accession
  1. tillskott till en samling [SYN. nyförvärv] subst.
  2. inom folkrätt en term för en stats anslutning till en skriftlig överenskommelse som tidigare undertecknats av andra stater subst.
  3. inom fastighetsrätt ett föremål, som sammanfogas med en fastighet och därigenom bli fastighetstillbehör där äganderätten till föremålet automatiskt övergår till fastighetsägaren [mindre brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan