backslag
  1. anordning där rotationsriktningen kan ställas om från medurs till moturs hos till exempel en propeller subst.
  2. grupp av besättningen på ett fartyg som äter ur samma kärl [något skämtsamt] subst.
  3. personer som äter tillsammans [SYN. matlag] subst.
Tillbaka till startsidan