c
  1. inom musik beteckning för den första tonen i den diatoniska skalan subst.
  2. inom fysik beteckning för ljusets hastighet subst.
  3. inom matematik beteckning för kardinaltalet för de reella talen subst.
  4. beteckning för valör på mynt för olika valutor (ex: i USA förkortar man cent till c i butikerna) subst.
  5. inom kemi beteckning för koncentrationen i en kemisk lösning subst.
  6. beteckning för prefixet centi (ex: centiliter, centimeter) forled
Tillbaka till startsidan