aggregat
  1. inom kemi eller medicin anhopning av delar som bildar en större enhet subst.
  2. inom mineralogi en sammangyttring av ämnen i kristallform subst.
  3. inom sociologi anhopning av en befolkningsgrupp subst.
  4. nätverk av samverkande maskiner som bildar en enhet subst.
Tillbaka till startsidan