utbrytning
  1. göra fri något som en separat enhet ur en större helhet subst.
  2. en matematisk operation subst.
  3. det att ta sig loss subst.
  4. inom biblioteksväsendet avvikelse från det rådande klassifikationssystemet för böcker och andra medier på ett bibliotek [SYN. alternativ] subst.
  5. inom ridsport det att hästen väjer åt sidan och springer förbi ett hinder subst.
Tillbaka till startsidan