rekrytering
  1. anskaffa person eller personer till en tjänst eller dylikt subst.
  2. inom grisuppfödning ersättning av suggor subst.
Tillbaka till startsidan