k
  1. inom fysik vågtal i ekvationer subst.
  2. inom fysik beteckning för Boltzmanns konstant subst.
  3. förkortning för SI-prefixet kilo som står för 1000 subst.
  4. (versalt k) grundämnet kalium subst.
  5. (versalt k) inom atomfysik beteckning för det innersta elektronskalet subst.
  6. (versalt k) inom lichenologi beteckning för reaktion med kaliumhydroxid som används som färgreagens på lavar i artbestämningsarbetet subst.
  7. (versalt k) inom fysik beteckning för Kelvin som är SI-enheten för temperatur subst.
  8. inom chattspråk förkortning för okej subst.
Tillbaka till startsidan