våg
  1. lång­sträckt upp­höjning av vätska som förflyttar sig över större yta av samma vätska (oftast vatten) [SYN. bölja] subst.
  2. inom fysik periodisk svängningsrörelse (ex: ljudvåg, elektromagnetisk våg) subst.
  3. icke periodisk förändring som utbreder sig i rummet (ex: tryckvåg) subst.
  4. orörliga objekt eller figurer som har formen av en våg (bildlig betydelse till 1) subst.
  5. något som uppträder stötvis eller intensivt (bildlig betydelse till 1) subst.
  6. inom hippologi avgränsning mellan två hästar som anspänns för vagn eller släde för att de inte ska komma för nära varandra [SYN. tistelstång] subst.
  7. mätisntrument för vikt subst.
Tillbaka till startsidan