bokförråd
  1. ställe där böcker förvaras subst.
  2. ett mindre bibliotek [SYN. boksamling] [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan