anagenes
  1. inom evolutionsbiologi en gradvis förändring av genfrekvensen inom en population eller en art subst.
  2. inom zoologi den fas i hårtillväxten på hästar och vissa tamdjur där hårfibrerna växer till [ANT. telogenes] subst.
Tillbaka till startsidan