alt
  1. person med djup kvinnoröst eller gossröst subst.
  2. i körstämma den näst högsta stämman subst.
  3. person med altstämma [SYN. altist] subst.
  4. person som spelar ett musikinstrument inom den instrumentfamiljen med specifik stämläge eller relativ storlek (ex: altsaxist, altviolinist) forled
  5. om ett musikinstrument inom den instrumentfamiljen med specifik stämläge eller relativ storlek (ex: altflöjt, altfiol) forled
  6. förkortning för alaninaminotransferas (ALT): ett enzym som finns i leverceller med uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till ketosyra subst.
Tillbaka till startsidan