dilatator
  1. inom anatomi benämning på muskler som vid sammandragning vidgar en öppning (ex: musculus dilatator pupillae, den muskel som vidgar pupillen) subst.
  2. inom kirurgi ett utvidgande instrument som användes för att oblodigt utvidga en kanal eller kroppsöppning subst.
  3. inom farmakologi ett läkemedel som verkar utvidgande på blodkärl eller luftrör subst.
Tillbaka till startsidan