järnålder
  1. tidsepok när människan lär sig utvinna och använda metallen järn (oftast best. form) subst.
  2. världsålder under antiken som kännetecknades av nöd och förfall subst.
  3. om hård eller svår period i någon eller någots liv subst.
Tillbaka till startsidan