idog
  1. som arbetar flitigt och föredömligt adj.
  2. om handling eller dylikt som utförs flitigt adj.
  3. omsorgsfull [SYN. nitisk] adj.
  4. Ofta upprepad [SYN. ständig] adv.
Tillbaka till startsidan