å
  1. mindre vattendrag i storleksordningen mellan en bäck och en älv subst.
  2. infinitivmärket att i talspråk eller informellt skriftspråk (ex: han bad oss å sakta ner lite)
  3. och i talspråk och informellt skriftspråk (ex: hon sa åt oss å sakta ner) konj.
  4. på [mindre brukligt] prep.
  5. i skånskan av prep.
  6. utropsord för förvåning interj.
  7. förled med betydelse i strid mot någon eller något forled
Tillbaka till startsidan