kabbala
  1. inom religion en senjudisk mystisk vishetslära som strävar efter att ge en förståelse för naturen hos det gudomliga [SYN. kabbalism] [mindre brukligt] subst.
  2. trolldom [överförd betydlese till 1] subst.
  3. bok där den kabbalistiska läran redogörs subst.
  4. intyg över kompetensen hos en judisk offerslaktare, utfärdat av en rabbin subst.
Tillbaka till startsidan