idealitet
  1. strävan efter att vara ideell subst.
  2. en ideell läggning subst.
  3. inom filosofi en egenskap att vara en idé eller tanke subst.
  4. inom estetik dikt eller konstverk som har idealisk karaktär (jämför idealism 4) subst.
Tillbaka till startsidan