dagerrotypi
  1. inom fotografering metod där bild framställs på silverplåt subst.
  2. inom fotografering bild framställd med dagerrotypi (se dagerrotypi 1) subst.
Tillbaka till startsidan